dialoog.taalhulp@gmail.com | 06-45544957

Nuttige links

 

Inburgeren in Nederland

Een immigrant die langdurig in Nederland wil wonen is ingeburgerd als hij of zij Nederlands spreekt en de Nederlandse normen en waarden kent. De overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren. Zie verder: www.rijksoverheid.nl/themas/immigratie-integratie-en-inburgering

Op www.inburgeren.nl vindt u informatie over inburgeren in Nederland.

De eerste stappen voor het inburgeren heeft u al gezet in het buitenland. Misschien kunt u anderen nog adviseren. Kijk dan naar www.naarnederland.nl of www.ind.nl.

 

Inburgeren in Alkmaar

Wat u moet doen om in te burgeren in Alkmaar vindt u op de website van de gemeente: www.alkmaar.nl.

 

Cursussen en examens

Meer informatie over aanbieders van taalcursussen bij bibliotheek Kennemerwaard – Taalhuis:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl/taalhuis – Taalzoeker

Meer informatie over examens (met proefexamens en een filmpje) op www.inburgeren.nl

Taalniveau volgens Europees Referentie Kader Talen (ERK) www.erknederlands.nl

 

Psychische problemen en trauma's

Taalbegeleiders komen regelmatig in contact met anderstaligen, voornamelijk vluchtelingen, met psychische problemen.

We zijn geen hulpverleners, toch willen we wat tips en advies  geven wat je, als begeleider, kunt verwachten en waar men hulp kan krijgen.

Top