dialoog.taalhulp@gmail.com | 06-45544957

Wie zijn wij

Dialoog - Taalhulp voor anderstaligen is een vereniging van vrijwillige taalbegeleiders in Alkmaar en is opgericht in 2015. Het bestuur bestaat uit Ronald Gunst, voorzitter, Tilly Bestevaar-Roobeek, secretaris en coördinator, Ton Visser, penningmeester, en algemeen bestuursleden Marlies ten Berge en Mascha Geleijnse.                                                                    

De doelgroep van Dialoog  – Taalhulp zijn mannen en vrouwen, al dan niet inburgeraars, die in hun land van herkomst min of meer een basisopleiding en/of een middelbare en/of een hogere opleiding hebben gevolgd. Op de kaart hiernaast is te zien uit welke landen de anderstaligen afkomstig zijn.

HBT - We zijn aangesloten bij het landelijk platform "Het Begint met Taal".

 

Wat doen wij

De coördinator verricht de intakes met de vrijwilligers en anderstaligen. Zij maakt passende koppels, geeft voorlichting en informatie over de werkwijze en  ondersteunt de vrijwilligers.

De taalbegeleiders helpen anderstaligen beter Nederlands te spreken, verstaan, schrijven en begrijpen. Ook vertellen zij over de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Daarvoor heeft een taalbegeleider wekelijks een tot twee uur contact met de anderstalige. De anderstalige geeft aan wat hij/zij wil leren of oefenen.

In voor- en najaar zijn er informele, gezellige bijeenkomsten voor taalbegeleiders en anderstaligen samen.

Taalbegeleiders ontvangen regelmatig uitnodigingen voor lezingen, trainingen of webinars.

Wilt u ons helpen? 

Zonder donaties en giften kunnen wij ons prachtige werk niet doen. Er is geen subsidie, de vereniging is volledig afhankelijk van giften.

Groot of klein, alle bijdragen zijn welkom. Steun ons door een gift over te maken op onze bankrekening NL82 ABNA 0593 9677 20 ten name van Dialoog - taalhulp te Alkmaar, of neem contact op indien u een bijdrage in natura wilt leveren. Dialoog - taalhulp voor anderstaligen is per 2 oktober 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wij prijzen ons gelukkig met onze sponsors, donateurs en giften en hulp in natura: De Rotary, Stichting Goede Doelen, Doesgoed, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar, Kapelkerk, Melior Onderwijs, busbedrijf Bak, Hoekstra, notaris H. Erkamp, Stichting Doesgoed, Van Hylckama Vlieg Foundation, Stichting XopX, Odd Fellows, IGNIUS Dick Pieters, Tunico Website Alkmaar, De Verzekeringswinkel, AlkmaardersopdeKaart, Bowlingbaan De Geus, Stedelijk Museum Alkmaar en alle niet bij name genoemde gulle gevers en helpers.

 

Top