Dialoog Logo

Bijeenkomsten taalbegeleiders en anderstaligen

In voor- en najaar zijn er bijeenkomsten voor taalbegeleiders en anderstaligen samen. Dit kan een excursie zijn, een workshop, een muzikale bijeenkomst etc.