Dialoog Logo

Donaties en giften. Van groot belang voor Dialoog.

Zonder donaties en giften kunnen wij ons prachtige werk niet doen.

Er is geen subsidie, de vereniging is volledig afhankelijk van dat wat wordt gegeven en gesponsord.
Wij prijzen ons gelukkig met onze sponsors, donateurs en giften en hulp in natura: St. De Waaier, Golden Tulip Hotel, Zijnz, Fair Business, Stichting XopX, Heren van Oudorp, NVBIT Solutions, Noordwest ziekenhuisgroep Alkmaar Geestelijke verzorging, Drukkerij René Kuys en alle niet bij name genoemde gulle gevers en helpers.

Wilt u ons helpen?

Groot of klein, alle bedragen zijn welkom! Steun ons door een donatie over te maken op onze bankrekening NL82 ABNA 0593 9677 20 ten name van Dialoog - taalhulp, te Alkmaar, of neem contact op indien u een bijdrage in natura wilt leveren.