Dialoog Logo

Wat wij doen

De taalbegeleiders helpen anderstaligen beter Nederlands te leren spreken, verstaan, schrijven en begrijpen. Ook vertellen zij over de Nederlandse gewoonten en gebruiken.
De taalbegeleiders geven geen les.

Een taalbegeleider heeft wekelijks een tot twee uur contact met de anderstalige. Onderling regelen zij waar en wanneer ze afspreken. Thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek.

De anderstalige geeft aan wat hij/zij wil leren of oefenen.
De doelgroep van Dialoog – taalhulp zijn mannen en vrouwen, al dan niet inburgeraars, die in hun land van herkomst min of meer een basisopleiding en/of een middelbare en/of een hogere opleiding hebben genoten.

Taalbegeleiders ontvangen regelmatig uitnodigingen voor lezingen, trainingen of webinars.

In voor- en najaar zijn er informele bijeenkomsten voor taalbegeleiders en anderstaligen samen. Dit kan een excursie zijn, een workshop, een muzikale bijeenkomst etc.