dialoog.taalhulp@gmail.com | 06-45544957

Ezelsbruggetjes

Een ezelsbruggetje is de benaming voor een hulpmiddeltje om iets heel gemakkelijk te kunnen onthouden.

Medeklinkers - Doen je tanden, tong of lippen mee? Dan is het een medeklinker, oké?

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z
Medeklinkers is een langer woord dan klinkers, dus er zijn er meer van.

Klinkers - Klinkers zorgen voor klank

a, e, i, o, u, y

Uitspraak - accenten

Hoe je streepjes op de klinkers - bijvoorbeeld é of è - uitspreekt, kun je onthouden aan de plaats van de een en de elf van de klok.
Als het streepje naar rechts wijst, wijst die naar de een en spreek je de letters uit zoals de ee van een.
Wijst het streepje naar links dan spreek je de letter uit als de e van elf. Dit kun je ook gebruiken bij andere klinkers.

Uitspraak - c

Op Cyprus verkoopt men Citroenen voor 1 Cent.
Voor een y, i of een e spreek je de c uit als een s. Anders spreek je de c uit als een k

Objectief en subjectief - verschil

De O van objectief is een cirkel, wat neutraal aangeeft, (nul is namelijk geen plus en geen min). Objectief is dus dat je niet je mening weergeeft maar neutraal blijft. Als je objectief weet, weet je subjectief ook.

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct

De Nederlandse versie van het Engelse 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' om alle letters uit het alfabet in één zin te omvatten.
Hiermee kun je controleren of alle letters van het toetsenbord werken.

Emi- en immi- gratie

emigratie: zich elders vestigen (de e van emi)
immigratie: men komt het land binnen (de i van immi)

Koppelwerkwoorden - ZWoBBeLs (ZWaBBeLS)

Elke medeklinker staat voor een koppelwerkwoord
Z= zijn
W= worden
B= blijven
B= blijken
L= lijken
S= schijnen

Als - dan

Als iets het een overtreft, is het altijd dan:
Ik ben beter dan jij
Ik ben groter dan jij

Niet overtreffend, gebruik dan als:
Ik ben net zo goed als jij.
Zij is net zo groot als hij.

Trek onmiddellijk een middellijn door de Middellandse Zee.

Dit zijn de enige Nederlandse woorden die zowel met dubbel d als met dubbel l worden geschreven.

De meest ronde letter eerst, maar nIEt bij de tIEn.

Bij klanken van samengestelde klinkers (oe, eu, au, ei, ou, enzovoorts) komt de meest ronde letter eerst (in kleine letters geschreven).
Maar niet bij 'ie'. Dat kun je onthouden doordat die in het woord nIEt voorkomt.

Een aardig uiltje - e a u

Staat voor de volgorde van de eau in woorden, zoals bureau en cadeau.

't Kofschip, 't fokschaap of soft ketchup

De letters uit 't kofschip ('t fokschaap, soft ketchup) geven aan of een zwak werkwoord een 't' of een 'd' krijgt bij het vervoegen in de verleden tijd of bij het voltooid deelwoord.
Neem het hele werkwoord (bijvoorbeeld 'werken') en haal '-en' ervan af: dus 'werk' Dit eindigt op een 'k'. De 'k' zit in 't kofschip, dus schrijf je een 't' in de verleden tijd: 'hij werkte'; een 't' bij het voltooid deelwoord: 'gewerkt'.
verhuiz-en: verhuiz eindigt op z dus: hij verhuisde, hij is verhuisd

Gebruik van '-t' achter een werkwoord

nooit bij 'ik': ik geef - geef ik?
soms bij 'jij': jij geeft - geef jij?
altijd bij 'hij': hij geeft - geeft hij?

Zo ook bij woorden waar je een 't' aan het eind hoort, bijv.:
ik word - word ik?
jij wordt - word jij?
hij wordt - wordt hij?

Maak een bijvoegelijk naamwoord van het werkwoord en je hoort of er een '-d' of '-t' moet komen

Het huis is geverfd - Het geverfde huis.
De auto is gestart - De gestarte auto.

Verleden tijd: d of t?

Staat in de tegenwoordige tijd een '-d' of een '-t', dan komen er in de verleden tijd altijd twee!
Lusten: ik lust - ik lustte
hoeden – ik hoed dus : hij hoedde

Jongen, jongens, laat je niet flessen....interessant is met een r en twee s-en!

Interessant schrijf je altijd met een r en dubbel s.

Op Ezelsbrug.nl vind je nog veel meer handige ezelsbruggetjes om onze taal te kunnen onthouden.

Top