dialoog.taalhulp@gmail.com | 06-45544957

Ervaringen van taalbegeleiders

Henk Koop

Het VCRA heeft in 2020 een interview gehouden met Henk Koop, een van onze taalbegeleiders. Klik hier om dit interview met Henk Koop te lezen.

Mirjam

“Taal is zeg maar echt mijn ding” Want als taalbegeleider is taal echt mijn ding geworden. Het is heel gewoon om de taal van de mensen op je heen te spreken en als je een belangrijke brief en email moet schrijven of je leest een mooi boek, sta je stil bij het juiste gebruik van de taal.
Toen ik taalbegeleider werd kwam ik er steeds meer achter hoe ingewikkeld taal is als je de taal van je nieuwe thuisland niet spreekt. Maar ik kwam er ook achter hoe ontzettend leuk ik het vond om mijn moedertaal aan een anderstalige uit te leggen.
Hoe leuk is het om een anderstalige te zien groeien in de taal en daarmee ook in haar persoonlijke ontwikkeling. Taal is dus echt mijn ding geworden en het heeft me veel mooie nieuwe contacten opgeleverd en me ook veel geleerd over andere culturen. Ik voel mij een bevoorrecht mens dat ik dit mag doen.

Karin

Op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij ik een ander het brood niet uit de mond zou stoten, kwam ik terecht bij Dialoog Taalhulp. Er werd een afspraak gemaakt met Tilly en in dit gesprek werd zowel door haar als door mij bekeken of dit iets voor mij zou zijn. We kwamen allebei tot de conclusie dat dit het vrijwilligerswerk is dat ik zocht en ik kreeg een AT-er (Anderstalige) toegewezen. Een Syrische jongeman die op dat moment ruim een jaar in Nederland was. In november 2016 gingen Tilly en ik bij hem op huisbezoek. Het klikte en we konden starten...

...We spreken elke week een ochtend van 10-12 af in de bieb. De man van 't bibliotheek-café vindt het leuk om naar ons te kijken: het plezier straalt er aan alle kanten af, zegt hij. En dat is ook zo. Meestal babbelen we het eerste uur wat en het tweede uur kijken we òf naar zijn huiswerk òf we kletsen nog een uurtje door. Alle onderwerpen passeren de revue en alles is bespreekbaar. We bereiden een gesprekje met bijvoorbeeld de huisarts voor, we hebben het over de oorlog, politiek, opvoeding, geschiedenis, Nederlandse gebruiken en gewoonten.... ’t maakt allemaal niet uit. Het leuke is, dat ik ook leer: over oorlog, politiek, opvoeding, geschiedenis, Syrische gebruiken en gewoonten. Ook word ik steeds 'gedwongen' om duidelijk te spreken, helder te formuleren en na te denken waarom dingen zijn zoals ze zijn in Nederland. En wat is Nederlands toch een ingewikkelde taal…. Gelukkig krijgt hij grammatica uitgelegd op school. Ik ben voor extra uitleg, zoals bijvoorbeeld: wat betekent op = op in een winkel?
Hij heeft het druk: een vrouw, twee kleine kinderen, vrijwilligerswerk, school…. In de schoolvakanties slaan we onze afspraak over, maar in de zomervakantie hebben we toch een aantal keren afgesproken.
We zijn naar de kaasmarkt geweest, naar de lappenmarkt en naar een tentoonstelling in de Grote Kerk. Ook zijn mijn man en ik met het gezin naar het Buitenmuseum in Enkhuizen geweest. Wat een feest! Inmiddels zit ons eerste jaar erop. Hij zit op niveau A2. Hij heeft zijn eerste examen ruim gehaald: Kennis van de Nederlandse samenleving. Er worden nu 3 examens tegelijk gepland, want hij wil zo snel mogelijk door: werken! Zelf voor zijn gezin zorgen ('dan kan iemand anders onze uitkering krijgen'). Ondertussen heeft hij ook zijn Nederlandse rijbewijs. Zowel de theorie als het rijexamen heeft hij in het Nederlands gedaan!

Het zal duidelijk zijn: dit is ècht zinvol vrijwilligerswerk. Voor de anderstalige, maar zeker ook voor de vrijwilliger!

Ernie

Ik vind het leuk om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Daarvan leer ik zelf ook heel veel. Het verruimt je blik op de wereld.

Benno

Ik werk sinds 2014 als Taalbegeleider. Omdat ik graag met mensen om ga en het ook leuk vind om ze te helpen en dingen te leren, ben ik bij Dialoog terecht gekomen. Vluchtelingen of andere anderstaligen hebben het door onze moeilijke spreek- en schrijftaal al zwaar genoeg om goed en snel te integreren in Nederland. Door dit werk helpen we deze mensen zo snel mogelijk naar een goede inburgering en kunnen we ze helpen bij de gewoontes die wij hebben.
Ik mag nu een Syrische Koerd bijstaan in zijn inburgering in Alkmaar. Het is een jongeman van 28. Hij is in drie maanden tijd vanuit Damascus lopend naar Nederland gekomen. Na het aanhoren van zijn verhaal is mijn respect gegroeid voor hem en andere vluchtelingen. Dit zet mij alleen maar meer aan om hem zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Omdat hij snel leert en zich honderd procent inzet om de taal en de gewoontes te leren raak ik zelf ook gemotiveerd om hier tijd en energie in te stoppen. Ik vind het persoonlijk een dankbare en leuke taak om Dialoog en de anderstaligen te helpen.

Top