Dialoog Logo

Inburgeren

Waarom inburgeren?

Op deze website vindt u informatie over inburgeren in Nederland. U kunt lezen wie moet inburgeren en hoe dat kan. www.inburgeren.nl.

Inburgeren in Nederland

Een immigrant die langdurig in Nederland wil wonen is ingeburgerd als hij of zij Nederlands spreekt en de Nederlandse normen en waarden kent. De overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren.
http://www.rijksoverheid.nl/themas/immigratie-integratie-en-inburgering

Inburgeren in Alkmaar

Wat u moet doen om in te burgeren in Alkmaar vindt u op deze website: www.alkmaar.nl De eerste stappen voor het inburgeren heeft u al gezet in het buitenland. Misschien kunt u anderen nog adviseren:

Meer informatie over aanbieders van taalcursussen bij bibliotheek Kennemerwaard – Taalhuis:
http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/taalhuis – Taalzoeker

Meer informatie over examens (met proefexamens en een filmpje)
http://www.inburgeren.nl

Taalniveau volgens Europees Referentie Kader Talen (ERK) www.erknederlands.nl