Dialoog Logo

Achtergrondliteratuur

Didactische werkvormen voor het talenonderwijs, Dieuwke de Coole, Anja Valk
De auteurs bieden ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratie- bron voor de taalcoach/taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gerubriceerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de groeperingvorm aanduiden. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. ISBN: 9789046901984

Uitspraaktrainer in de les, C. van Veen
Oefenmateriaal voor zowel beginners als gevorderden, van laag- tot hoogopgeleid. Het boek bevat kant-en-klare werkbladen en geluidsmateriaal. Behalve de oefeningen biedt het boek de begeleider inzicht in het belang van uitspraaktraining, helpt het bij de analyse van uitspraakproblemen en geeft het achtergrondinformatie over de uitspraak van het Nederlands. ISBN: 9789085067436

Verstaanbaar spreken, Karolien Thio, Margreet Verboog
Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal. Een praktisch boek waarmee de begeleider meteen aan de slag kan. Het bestaat uit twee delen: theorie en oefeningen. Bij iedere oefening hebben de auteurs aangegeven op welk niveau de oefening het best kan worden gedaan. ISBN: 9062838979

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs, Bart Bossers, Folkert Kuiken, e.a.
Dit handboek is ontwikkeld door universitaire experts in samenwerking met specialisten van opleidingen en uit de praktijk. Aan de hand van voorbeelden behandelen de auteurs taalverwerving en taalonderwijs, maar ook actuele thema's als inburgering, alfabetisering en toetsing. ISBN: 9789046902035

Leren spreken, Margreet Verboog
Een didactische handleiding voor NT2-docenten. Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor mensen die willen participeren in de maatschappij. Het boek geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. Bij de oefeningen en taken wordt aangegeven voor welk doel ze geschikt zijn. Zo kan iedere begeleider een werkvorm kiezen die bij de cursisten past. ISBN: 9062831486

Taal leren op maat. Effectief lesgeven aan NT2-cursisten, Margreet Verboog, Damayanti Gunawan
NT2-docenten leren hoe ze gedifferentieerd les kunnen geven, gericht op de leervragen van individuele cursisten en op de opdrachten in het inburgeringsexamen. De functionaliteit is hierbij het uitgangspunt: taal wordt als middel gezien en niet als doel. ISBN: 904690038X