Dialoog Logo

Zelfstudiemateriaal

Zelf starten met Nederlands, A.Bakker
Zelf starten met Nederlands is bedoeld voor arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië en hun ondersteuners. Het is een zelfstudiepakket waarmee iemand zelfstandig aan de slag kan. ISBN: 946105808X

Naar Nederland
Naar Nederland is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Hierin zit alles wat iemand nodig heeft om zich voor te bereiden op: de Toets Gesproken Nederlands (TGN), de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) en de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS). ISBN: 9461053738

Nederlands in beeld (Boom), Bondi Sciarone (0-A1)
Nederlands in beeld vult het gat tussen een alfabetiseringsmethode en een reguliere NT2-methode voor laagopgeleiden. In deze methode wordt de woordenschat opgebouwd met behulp van beelden in kleur. Voor anderstaligen met alleen basisschool/ net gealfabetiseerde anderstaligen. ISBN: 9058600688

De spijker op de kop B. de Boer, B. Lijmbach
Dit boek is geschreven voor anderstaligen die Nederlandse uitdrukkingen willen leren begrijpen én gebruiken. Het boek biedt ruim honderd uitdrukkingen die veel voorkomen in de media en in het dagelijks taalgebruik. Deze uitdrukkingen worden met context en verschillende oefeningen gepresenteerd. Geschikt voor anderstaligen die goed Nederlands spreken, maar hun taalgebruik te vlak vinden. ISBN: 9085067219

www.nederlandsalstweedetaal.nl/
Speciale webshop voor NT2taalmethodes meteen overzicht van alle methodes die te koop zijn.

www.steunpuntve.nl/?p=1062#more-1062
Link naar materialenoverzicht voor NT2leerders opgesteld door het Steunpunt Volwasseneducatie.