Dialoog Logo

Materialen (op papier)

Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, M. Verburg & R. Stumpel
Dit is het eerste woordenboek speciaal voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Hierin zijn de meest voorkomende woorden uit het Nederlands op eenvoudige wijze verklaard. ISBN 9789066488564

Van Dale Aanwijswoordenboek (ook als e-book), Van Dale
Het Van Dale Aanwijswoordenboek is een full colour-boekje in paspoortformaat zonder woorden. Het bevat 500 duidelijke pictogrammen met een indeling in zeven 'reisthema's’: reizen, overnachten, eten en drinken, shoppen, outdoor, noodgevallen en de wereld. Je kunt het gebruiken om dingen aan te wijzen of te laten aanwijzen in het boekje. ISBN 9066480475

Van Dale Grammatica Nederlands (NT2) (ook als e-book), Robertha Huitema
Als je een vreemde taal leert of gebruikt heb je woordenboeken nodig, maar moet je ook snel informatie kunnen vinden over de grammatica. De onderwerpen worden behandeld op verschillende taalniveaus, zodat je de grammatica kunt bestuderen op het niveau dat bij je past. ISBN: 9789460770081

Van Dale Groot beeldwoordenboek, Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault & Ariane Archambault
8.000 Afbeeldingen met onderschrift in vijf talen, ook te verkrijgen in Turks en Arabisch. ISBN: 9460770673

Leerwoordenboek Nederlands (Coutinho), M. Gathier & D. De Kruyf
Een basiswoordenboek Nederlands als tweede taal voor beginnende cursisten Nederlands. Het behandelt ruim 2.700 woorden. Dit zijn grotendeels hoogfrequente woorden, afkomstig uit de gangbare NT2-basismethoden. Daarnaast zijn woorden opgenomen die niet in methodes staan, maar wel van belang zijn voor de cursisten, bijvoorbeeld 'inburgeren', 'nieuwkomer', 'website' en 'subsidie'. ISBN: 9062834442

Beeldwoordenboek van Noordhoff Uitgevers, D.Faber, T. Roorda, B. Venema.
Illustreert 5.000 woorden en begrippen. Waarnemen, herkennen en benoemen van beelden en woorden.

Het grote Puzzel- en doeboek voor anderstaligen
De puzzels en spelletjes in dit boek zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad.
Niveau: A2 tot B1. ISBN 978 90 01 80454 1

De Start!-krant (A2 – op weg naar B1)
In deze maandelijkse krant wordt het belangrijkste, actuele nieuws aangeboden in gemakkelijke taal. Daarnaast komen steeds onderwerpen aan bod die lezers verder wegwijs maken in Nederland, wat de krant tevens geschikt maakt voor inburgeraars. De maandelijkse papieren Start!-krant is een goed middel om begrijpend lezen te oefenen.
Bestellen via: http://www.gewonetaal.nl/
De Startkrant kan bij de coördinator van Dialoog worden aangevraagd.

http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/docentenpagina/6, www.leeslicht.nl
Links naar een overzicht van titels uitgegeven door eenvoudig communiceren. Boeken voor volwassenen in eenvoudige taal, op meerdere niveaus.

Op deze sites staan “hertaalde boeken”. Nederlandse literatuur in eenvoudige zinnen. http://www.nbdbiblion.nl/mediaproducten/eigen-uitgaven/
Voor volwassenen die moeite hebben met lezen of die Nederlands aan het leren zijn, verschijnen boeken in de reeks Leeskaravaan. Deze serie biedt titels in verschillende genres, geschreven in eenvoudige taal.

Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert, JanJaap de Vries, Helga van Loo Met muziek kun je op een aangename manier iets van de taal leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk,bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. De liedjes gaan over onderwerpen die de taalleerder aanspreken. ISBN: 908506015X

De omgevallen boekenkast, Bloemlezing NT2 door Linda Verstraten (B1 of hoger) De bloemlezing bevat 22 korte verhalen, gedichten en fragmenten van verschillende auteurs.

Met welke schrijvers kunnen anderstaligen het beste beginnen? Dit boek biedt anderstaligen een helpende hand bij het maken van een keuze uit de moderne Nederlandse literatuur. ISBN: 9789085060284