Dialoog Logo

Extra informatie

www.entoen.nu/
De geschiedeniscanon van Nederland.

www.isgeschiedenis.nl/historische-uitdrukkingen/
Waar komen de spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse taal vandaan? Er zijn veel voorbeelden van uitdrukkingen met een historische achtergrond. In de rubriek ‘Historische uitdrukkingen’ wordt een aantal van deze uitdrukkingen op een rij gezet en de historische achtergrond geschetst.

www.onzetaal.nl
Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Naast een eigen tijdschrift heeft het Genootschap een eigen Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlands taal beantwoordt en elektronische nieuwsbrieven, boeken en een website voorlichting over het Nederlands verstrekt.

www.erknederlands.org
Voor wie meer wil weten over de taalniveaus die worden gebruikt in het NT2-onderwijs. Je maakt kennis met het (ERK). Aan de hand van schrijf- en spreekproducten van tweede taalleerders krijgt u een duidelijk beeld van de Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)-niveaus.

www.ind.nl
Website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierop vind je algemene informatie over de verstrekking van een visum en andere verblijfsvergunningen.

www.steffie.nl
Website gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Op een eenvoudige manier (met een animatie en ondersteund door mondelinge uitleg) worden zaken uitgelegd zoals het gebruik van internet.

www.idw.nl/
Dit is de website van Internationale Diplomawaardering (IDW), het samenwerkingsverband van SBB en Nuffic voor de uitvoering van Internationale Diplomawaardering voor Nederland. Hier vindt u alle informatie over het vergelijken van een buitenlandse diploma met het Nederlandse onderwijssysteem.

www.ezelsbrug.nl
Op deze website zijn meer dan 1000 ezelsbruggetjes verzameld, de meeste zijn ingestuurd door de bezoekers. Gemaakt voor Nederlandssprekenden.

http://www.dadsproject.com/klokkijken/
Op deze website kun je oefeningen vinden om te leren klokkijken.

http://www.dadsproject.com/provincierace/
Op deze website kun je de topografie van Nederland oefenen. Gemaakt voor Nederlandssprekenden, maar ook goed bruikbaar voor anderstaligen.

Verzamelwebsites

Heb je niet gevonden wat je zoekt? Op onderstaande websites zijn nog veel meer websites verzameld. Maar wees voorzichtig: zorg er vooral voor dat je door de bomen het bos nog ziet...