Dialoog Logo

Rondleiding waterzuiveringsinstallatie Alkmaar

Zaterdag 29 oktober 2016 was de tweede groep van taalbegeleiders en anderstaligen aan de beurt voor de rondleiding bij de waterzuiveringsinstallatie Alkmaar. 19 Personen kwamen langzaam binnen druppelen op het grote terrein van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Toen iedereen gearriveerd was werden wij binnen gelaten in de kantine van het hoofdgebouw waar de koffie en thee werd ingeschonken. Onder het genot van koffie en thee verwelkomde Tilly een ieder bij de rondleiding en werden wij voorgesteld aan Olaf Blaauw.

 

Waterschappen zijn al sinds de middeleeuwen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Buiten het schoonhouden van ons oppervlakte water, zorgt het Hoogheemraadschap ook dat wij onze voeten droog houden. Dit doen zij door het beheren en onderhouden van dijken en duinen, dammen, sluizen en gemalen. Niet alleen bij wateroverlast zorgt en beheert het Hoogheemraadschap, maar ook in de zomer bij droge periodes zorgen zij dat agrariërs, natuurgebieden en vaarwegen voldoende water hebben.

 

Lees hier het hele verslag< Terug naar overzicht